Ofte stilte spørsmål og svar

Hvorfor betales første periode kontant i resepsjonen?

Da treningen er forskuddsbetalt må første periode betales kontant ved oppstart. Kontantbetalingen dekker resterende av inneværende måned pluss neste måned. Opprettelse av AvtaleGiro kan ta opptil 6-8 uker pga. behandlingstid hos NETS. Dersom avtalegiroen ikke er kommet i orden til første automatiske trekk, vil du få tilsendt en faktura i posten for neste måned.

Når trekkes treningsavgiften?

Treningsavgiften betales forskuddsvis den 20. i hver måned. Dersom dette faller på en helligdag eller helg, vil det trekkes første virkedag etter dette. Vi kan dessverre ikke ha individuelle trekkdatoer.

Hva har skjedd når jeg får faktura på første avdrag som skulle blitt trukket automatisk fra konto?

Opprettelse av AvtaleGiro kan ta opptil 6-8 uker pga. behandlingstid hos NETS. Vi har dessverre ikke mulighet til å trekke fra konto før avtalen er godkjent. Faktura vil derfor bli benyttet i denne perioden.       

Hva gjør jeg dersom jeg blir syk og ikke kan benytte meg av medlemskapet?

Ta snarest mulig med legeattest som dokumenterer at du ”ikke kan trene”, og fremvis denne i resepsjonen. Eget skjema fylles da ut. Legeattesten har ikke tilbakevirkende kraft.  

Hvordan registrerer jeg en eventuell oppsigelse?

Medlemskapet kan sies opp etter utløpet av bindingstiden. Oppsigelstiden er en måned regnet fra første månedsskifte, og oppsigelsen må være oss i hende innen den 1. i måneden.

Oppsigelse skal skje skriftlig, enten på standard utmeldingsskjema som du får i resepsjonen, eller pr. mail. Opphør av betaling er ikke tilstrekkelig for å signalisere at man ønsker å avslutte medlemsavtalen.

Du vil motta et avslutningsbrev som bekreftelse på at medlemskapet er avsluttet.

Salto Treningssenter, Loesmoveien 79, 3300 Hokksund | 32 25 32 00 | E-post: Google Maps

Bilder tatt av: Hans Kristian Krogh-Hanssen